Notice: MemcachePool::get() [memcachepool.get]: Server 127.0.0.1 (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in /data/webroot/www/order.noimua.com/tamtay/library/Memcache.php on line 44
Tam Quốc

Trang chủ game võ hiệp

logo

Đặc Quyền Vip Tôn Quý trên cổng game...

Khi tham gia chơi game tại cổng game http://vohiep.com, quý bằng hữu sẽ nhận được ...

Chức nghiệp

∗Định hướng:Cận chiến, tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★
Chiến đấu:★★★★★
Nâng Cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★

Hỗ trợ

  • Hotline: 04 37154106 (máy lẻ 102)
    Mobile: 0902214788
    Thẻ nạp: 0969844284
    Email: Contact@vohiep.com